İZLEYİCİNİN METALAŞMASI PERSPEKTİFİNDEN ÜRÜN YERLEŞTİRME

Author :  

Year-Number: 2022-11
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-12 19:33:59.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 233-252
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Medyada markalı ürünlerin ve hizmetlerin yer alması olarak tanımlanan ürün yerleştirme konsepti, izleyici farkındalığı yaratmak ve izleyicinin markalı ürüne maruz kalmasını sağlamak için en fazla tercih edilen pazarlama araçlarından biridir. Ürün yerleştirmenin amaçlarından birisi, izleyiciye markalı ürünü tanıtarak satın almaya ikna etmektir. İletişimin ekonomi politiği perspektifinden bakıldığında, Dallas Smythe’in izleyici metalaşması kuramına göre, reklam verenler ürün yerleştirme için ödedikleri para karşılığında hedef kitlenin izleme gücünü de satın almaktadır. Bu derleme, ürün yerleştirme konseptinin pazarlama disiplinindeki ve izleyici metalaşma sürecindeki yerini ve önemini incelemeyi amaçlamaktadır. Ürün yerleştirmenin gelişimine, dijitalleşen dünyada ürün yerleştirme kavramının yeniden tanımlanmasına ve izleyici metalaşması sürecinde bir pazarlama stratejisi olarak ürün yerleştirmenin önemine odaklanılmıştır.

Keywords

Abstract

Today, product placement, which is defined as the inclusion of branded products and services in mass media, is one of the most preferred marketing tools in order to create audience awareness and to make the audience be exposed with the brand. One of the main purposes of product placement is to promote a branded product to the audiences and make it sell. Evaluating the process from Dallas Smythe’s audience commodification theory as economy political of communication, it might be claimed that advertisers pay for product placement to buy targeted audience in return. This paper aims to show the importance of product placement in marketing discipline and audience commodification. The literature review has been completed to point out the evolution of product placement, redefinition of product placement in digitalization world and importance of product placement as a marketing strategy during audience commodification process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics