BİLGİ TEMELLİ YETENEK YÖNETİMİ YAKLAŞIMININ ÖRGÜTSEL YENİLİK ÜZERİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2023-12
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-04 16:32:56.0
Language : İngilizce
Konu : İşletme
Number of pages: 196-219
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde belirsizliklerin gün geçtikçe arttığı koşullarda, şirketlerin rekabet gücü belirsizliklere ne kadar hızlı tepki verebildiklerine bağlıdır. Ürün ve süreçlerinde sürekli yenilik yapabilen şirketler, her türlü değişime daha hızlı yanıt verebilirler. Bir şirketin yenilik yapabilme yeteneği sadece yeteneklerle mümkündür. Ancak, doğru yetenekleri bulmak, çekmek, geliştirmek ve elde tutmak şirketler için giderek daha zor hale gelmektedir. Kaynak temelli bir perspektiften bakıldığında, yetenek şirketlerin rekabet gücünü etkileyen en stratejik kaynaklardan biridir. Bu durum hem akademisyenlerin hem de uygulayıcıların yetenek yönetimine olan ilgisini artırmaktadır. Yetenek yönetimi üzerine yapılan akademik çalışmaların sayısı artmaya devam etmektedir. Endüstriyel toplumdan bilgi toplumuna geçişle birlikte, şirketler için önemli bir başka kaynak da bilgi haline gelmiştir. Bilgi, yenilik için de önemli bir kaynaktır. Bilgi temelli bir perspektiften bakıldığında, yenilik mevcut bilgiden yeni bilgi üretme sürecidir. Bu çalışmada, yenilik için son derece önemli olan yetenek yönetimi, bilgi odaklı bir perspektiften incelenmekte ve bu yaklaşımın ürün ve süreç yeniliği üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Çalışmada ayrıca yenilikçi kültürün aracı rolü de değerlendirilmektedir. Tüm değerlendirmeler, Türkiye'nin en büyük 1.000 sanayi kuruluşundan 102 orta veya üst düzey İK yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilen bir anket aracılığıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda, bilgi temelli yetenek yönetimi yaklaşımının ürün ve süreç yeniliği üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Araştırmanın bulguları, bilgi odaklı personel yönetiminin yeni ürünler ve iş modelleri geliştirme sürecinde oynadığı kritik rolü vurgulamakta ve bu etkinin, yenilikçi örgüt kültürlerinin etkisinden daha ağır basabileceği düşünülmektedir. Şirketlerin yenilik yapma yeteneklerini artırmak ve hızlı değişen iş ortamında rekabet güçlerini sürdürebilmeleri için, çalışanların bilgi ve beceri gelişimine öncelik vermelidirler. Örgütler, örgüt kültürü, yenilik sonuçları ve yetenek yönetimi arasındaki karmaşık ilişkilerin farkında olmalı ve taktiklerini bu ilişkilere göre ayarlamalıdırlar.

Keywords

Abstract

In today's conditions where uncertainties are increasing day by day, the competitiveness of companies depends on how fast they can react to uncertainties. Companies that can continuously innovate in their products and processes can respond faster to all kinds of changes. A company's ability to innovate is only possible with talents. However, finding, attracting, developing and retaining the right talents is becoming increasingly challenging for companies. From a resource-based perspective, talent is one of the most strategic resources that affect the competitiveness of companies. With the transition from industrial society to knowledge society, another important resource for companies has become knowledge. Knowledge is also an important resource for innovation. Innovation is the process of producing new knowledge from existing knowledge from a knowledge-based perspective. In this study, talent management, which is extremely important for innovation, is examined from a knowledge-centric perspective and the impact of this approach on product and process innovation is discussed. The mediator role of an innovative culture is also evaluated in the study. All evaluations were assessed through a survey conducted with the participation of 102 mid or top-level HR managers from Turkey's largest 1000 industrial organizations. As a result of the research, it was found that the knowledge-based talent management approach has a positive impact on product and process innovation. The research's findings underscore the crucial role that knowledge-centric personnel management plays in fostering the development of new products and business models, and they opine that this impact may even outweigh that of innovative organizational cultures. To improve their ability to innovate and maintain competitiveness in the fast-paced business climate, organizations should give employees' knowledge and skill development top priority. Organizations should also be aware of the intricate relationships that exist between organizational culture, innovation outcomes, and talent management, and they should modify their tactics in accordance with these relationships.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics