ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI YATIRIMLARININ ÖNEMİ VE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2023-13
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-27 10:55:04.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Politika
Number of pages: 104-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin etkisiyle birlikte hızlı bir değişim ve dönüşüm gösteren dünyada şirketler arası rekabet küresel boyuta taşınmıştır. Küresel piyasaların önemli aktörleri arasında yer alan çok uluslu şirketlerin rekabet ortamında etkin kalabilmesi sahip oldukları beşeri kaynaklara bağlıdır. Çok uluslu şirketlerin faaliyet sahalarının genişliği beşeri kaynaklarını doğru ve verimli bir şekilde kullanmasını zorlaştırırken, sürdürülebilir rekabet açısından iyi yönetilmesini ise zorunlu bir duruma dönüştürmüştür. Bu çalışmanın amacı çok uluslu şirketlerin insan kaynakları departmanlarına yaptıkları yatırımların önemini ve etkisini araştırmaktır. Çalışma insan kaynakları departmanlarının çok uluslu şirketler açısından rekabetçi piyasalarda ne kadar önemli ve gerekli olduğunu literatüre kazandıracağı için önem arz etmektedir. Çalışmada derinlemesine literatür analizi yapılarak elde edilen veriler betimsel analiz ile yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda günümüzün rekabetçi piyasasında çok uluslu şirketlerin insan kaynakları departmanlarına yaptıkları doğru yatırımların rekabette avantaj sağladığı, karlılık ve sürdürülebilirlikleri açısından önem arz ettiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In a rapidly changing and transforming world with the influence of technology, competition between companies has reached a global scale. The ability of multinational companies, which are important players in the global markets, to remain competitive in the competitive environment depends on their human resources. While the wide range of operations of multinational companies makes it difficult for them to utilize their human resources correctly and efficiently, it has become a necessity for sustainable competition to manage them well. The aim of this study is to investigate the importance and impact of investments made by multinational companies in their human resources departments. The study is important as it will contribute to the literature by highlighting the significance and necessity of human resources departments for multinational companies in competitive markets. The data obtained through in-depth literature analysis in the study were interpreted through descriptive analysis. As a result of the study, it was determined that the correct investments made by multinational companies in their human resources departments provide advantages in competition in today's competitive market, and are important for profitability and sustainability.

 

Keywords