Amaç ve Kapsam


2017 yılında yayın hayatına başlayan Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi (SBedergi) sosyal bilimler alanında ele alınan akademik çalışmaları bilim dünyası ile buluşturmak amacı taşımaktadır.  Bu doğrultuda SBedergi, kapsam olarak sosyal bilimlere katkı sağlayacak kavramsal ve ampirik araştırmalar ile birlikte derleme çalışmalarına da yayın kapsamı içerisinde yer vermektedir.

SBedergi sosyal bilimlerin tüm alanlarından yayın kabul etmektedir. Uluslararası birçok indeks tarafından taranan derginin daha kapsamlı olması amacıyla farklı ulusal ve uluslararası indekslere başvuru süreci devam etmektedir. Yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında elektronik olarak yayınlanan ve hakemli olan dergimizde yer alan çalışmaların daha geniş veri tabanına yayılması ve daha çok kitleye ulaşabilmesi amacıyla açık erişim (open access) politikası benimsenmiştir.