ÖNYARGI KAVRAMI VE MEDYADA KADIN TEMSİLİNE İLİŞKİN ÖNYARGILAR


Halk arasında “peşin hüküm” olarak nitelendirilen önyargı, günlük söylemlerimizde yer alan gerçeklerden uzak dayanıksız yargıları ifade etmektedir. Toplumsal yaşamın birçok alanında kendisini gösteren önyargılar, medya temsillerinde de sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Medya kuruluşları; kişileri ve olayları temsil biçimiyle toplumdaki değer yargılarını şekillendirmekte, amaçladığı yönde tutum ve kanaatlerin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Medyanın bireylerin düşünceleri ve değer yargılarının oluşmasında ve şekillenmesindeki gücü göz önüne alındığında, kitle iletişim araçlarının cinsiyetçi söylemler üreterek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini normalleştirdiğini söyleyebiliriz. Kitle iletişim araçlarında kadının nasıl temsil edildiği konusu da bu bağlamda önem taşımakta, toplumsal cinsiyet kalıplarının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Gazetelerin kadını temsil şekli, atılan manşetler, kadın haberlerinde kullanılan fotoğraflar kadının toplum içindeki yerinin ne olduğu, dolayısıyla toplumsal cinsiyet kalıpları hakkında bizlere fikir vermektedir. Çalışmada önyargı kavramı ve medyada rastladığımız önyargı biçimleri ele alınarak, kadınlara ilişkin önyargılı medya temsilleri üzerinde durulmaktadır.


Keywords


Önyargı, Medya, Medyada Kadının Temsili

Author: Seçil Utma
Number of pages: 1-17
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/sbe.23352
Full text:
Paylaş:
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.