ÖZERKLİK DÖNEMİNDE NAHÇİVAN'DA EĞİTİMİN DURUMU
THE STATE OF EDUCATION IN NAKHCHIVAN AUTONOMY PERIOD

Author : Taleh Halilov
Number of pages : 35-43

Summary

Makalede, özerklik döneminde Nahçivan'da eğitimin durumu incelenmiştir. Özerklik döneminin Nahçivan eğitiminin temeli olduğu tespit edilmiştir. Bağımsızlık döneminde Nahçivan'da eğitimin gelişmesi geniş kapsamı almış, geçmişin ilerici geleneklerinden faydalanmış, ona dayanarak geliştirilmiştir. Toplumun manevi ve kültürel ihtiyacına göre yeni pedagojik fikirlerin oluşması, genel eğitim işletmelerin ağının genişletilmesine imkan sağlamıştır. Azerbaycan'da, tarihsel olarak, geleneksel bir eğitim kurumu olan okulların ve medreselerin faaliyetlerinin incelenmesi, eğitimlerini geliştirmek yerine sömürgecilik hedeflerine hizmet eden bir eğitim sistemi yaratmaya çalışılmıştır. İşte bunun sonucudur ki, XIX yüzyılın sonu XX yüzyılın başlarında Kuzey Azerbaycan'da, ayrıca Nahçivan bölgesinde bileşik yapıya sahip eğitim ağı oluşmuştur. Azerbaycan'da devlet bağımsızlığının güçlenmesinden sonra, eğitim sistemi stratejik bir odak haline gelmiş, önemli Devlet Programları, ülkede eğitimin daha da geliştirilmesi yönünde önemli projeler geliştirmiş ve uygulanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere modern Azerbaycan'da okuyan ve yazan nüfus oranının yüzde yüz olduğu ifade edilmişdi. Müfredatın içeriğinin yeni pedagojik düşünme açısından öğretilmesi, konu müfredatlarının ve eğitim standartlarının tanıtılması, bilgi iletişim teknolojilerinin öğrenme sürecinde geniş bir alan tahsis edilmesi, ulusal ve manevi mirasımızın çalışılması için müzelerle etkileşimli iletişimin sağlanması, örnek öğretmenler ile örnek derslerin öğretilmesi, uzaktan eğitim yapılması, kullanımı eğitim alanının başarısına neden oldu Özerklik döneminde Nahçivan'da yeni, ilerici pedagojik fikirlerin yayılması, eğitim ve terbiye tesislerinin kurulması, bölgede ulusal pedagojik fikri ve okul tecrübesini çağın talepleri seviyesine kaldırmakla Azerbaycan mektebinin ve pedagojik fikrinin gelişmesinde müstesna rol oynamış, Nahçivan'da tüm eğitim sistemi yapısal-içerik ayarlarına göre yenilenmiş, dönemin talepleri seviyesi, işlevi ve kişisel gelişim fırsatları artmıştır.

Keywords

Nahçivan, ders kitabı, eğitim, okul, öğrenci, öğretmen, sınıf

Read:1339

Download: 394