TÜRKİYE TÜRKÇESİ İÇİN DÜZENLENMİŞ AFAZİ DİL TESTLERİNİN EŞDEĞERLİĞİ
ACHIEVING EQUIVALENCE ACROSS APHASIA TESTS in MODERN TURKISH

Author : Burcu İlkay Karaman - Tuğba Lulaci
Number of pages : 73-108

Summary

Afazi, beyinde hasar ya da lezyon sonucu ortaya çıkan, konuşmanın anlamlandırılması ve üretiminin bozulmasına ya da tamamen yitimine yol açan edinilmiş bir dil ve konuşma bozukluğudur. Beyin hasarı geçirmiş olan hastanın afazi olup olmadığını ve afazi varsa afazinin hangi türünün görüldüğünü anlamak için çeşitli testler geliştirilmiştir. Farklı dil konuşucusu afazili bireyler için farklı testler uygulamak dilin toplumsal ve kültürel yönü, her dilin kendine özgü tipolojik farklılıkları nedeniyle bir gerekliliktir. Farklı dillerden Türkçeye çevrilmiş testlerin dilin toplumsal ve kültürel yönü ile birebir örtüşmesi zor olacağından testin yüksek oranda anlamlı sonuçlar verme ihtimalinin yüksek olmayacağı düşünülmektedir. Gülhane Afazi Testi, Afazi Dil Değerlendirme Testi ve Ege Afazi Dil testi olmak üzere Türkiye’de standardizasyon çalışması yapılmış üç adet özgün afazi testi bulunmaktadır. Çalışmanın amacı Türkiye Türkçesi için üretilmiş bu üç afazi testi arasındaki benzerlik ve farklılıkları saptayarak eşdeğerliğini sağlamaktır.

Keywords

Klinik Dilbilimi, Afazi, Afazi Dil Değerlendirme Testleri Standardizasyonu, Gülhane Afazi Testi-2 (GAT-2), Ege Afazi Testi (EAT), Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD)

Read:1265

Download: 384