TÜRKİYE’DE KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA TEKNOLOJİ KULLANIMINA GENEL BİR BAKIŞ VE DEĞERLENDİRME
AN OVERVIEW AND EVALUATION OF PUBLIC PRESENTATION USAGE IN THE TECHNOLOGY SERVICES IN TURKEY

Author : İslam Köseoğlu
Number of pages : 44-56

Summary

İnsanlık tarihi günümüze kadar çeşitli devrimler geçirmiştir. Bunların en büyükleri tarım devrimi, sanayi devrimi ve teknoloji devrimidir. Şüphesiz ki bu devrimler içerisinde teknoloji devrimi; bireyi, toplumu ve devleti çok hızlı bir şekilde değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Teknolojik gelişmeler ilk olarak kırsal alandan kentsel alana doğru hızlı göç hareketlerini başlatarak metropollerin ortaya çıkmasına sebep olarak kentlerde devletten beklenen yeni hizmet taleplerini de doğurdu. Özellikle 90’lı yıllara kadar teknoloji belirli hızda ilerlerken bu tarihten itibaren iletişimden ulaşıma kadar birçok alanda baş döndürücü teknolojik gelişmeler devam etti. 1980’li yıllardan itibaren minimal devlet anlayışı kabul görmüş olsa da özellikle teknoloji çağında vatandaşların devletten beklediği hizmetler artarak devam etmiştir. İnternet, akıllı telefon, bilgisayar, tablet ve sosyal ağların kullanımın oldukça yaygınlaşması kamu hizmetlerinin sunumunu ve denetimini önemli derecede etkilemiştir. Dünyada meydana gelen bu teknolojik gelişmelerden Türkiye’de hem devlet hem de toplum etkilenmiştir. Devlet bu alanda çeşitli atılımlar yaparak bireylere sunulan kamu hizmetlerini daha etkili ve verimli sunma çabası içerisine girmiştir. Bireylerin ise teknoloji kullanımına olan talebi giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı çeşitli istatistiksel verileri kullanarak kamu hizmetlerinin sunumuyla dijitalleşme arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Anahtar Kelimeler: Kamu Hizmeti, Teknoloji, Dijitalleşme

Read:1266

Download: 363