Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences

ISSN: 2602 - 4306

Giriş Yap Üye Ol

TÜRKİYE’DE KAMU ÇALIŞANLARININ PERFONMANS SORUNUNA DAİR TEORİK BİR BAKIŞ


Küreselleşme, birçok alanda değişimler ve dönüşümler meydana getirmiştir. Şüphesiz bu alanlardan biri de kamu yönetimidir. Özellikle 1980’lerden itibaren devletin küçülmesi mantığıyla hareket edilmeye başlanmış ve devletin vatandaşlara sunması gereken hizmetlerin daha etkili, verimli ve rasyonel bir biçimde yerine getirilme çabaları artmıştır. Bu bağlamda devlet yürüttüğü hizmetlerde özel sektöre benzer bir çalışma stratejisi benimsemeye başlamıştır. Bu konuda kamu yönetiminde tam anlamıyla bir başarı sağlandığı söylenemez. Kamu yönetimimizde birçok alanda farklılıklar yaratılmasına karşın hizmet sunumunun istenilen düzeye gelmemesinde kamu çalışanlarının çok büyük etkisi olduğu ortadır. Bilginin her geçen gün artığı dünyada vatandaşlarında talepleri bu doğrultuda artmaktadır. Dolayısıyla kamu çalışanlarına da önemli görevler düşmektedir; bilgilerini güncellemek ve nitelikli birer çalışan haline gelmek bunların en başında gelmektedir.


Anahtar Kelimeler


Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, kamu yönetimi, Kamu çalışanı

Yazar: İslam Köseoğlu - MUHİTTİN TATAROĞLU, ÜMİT YİĞİT
Sayfa Sayısı: 85-96
DOI:
Tam Metin:
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.