SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN İLKELERİ VE BİLEŞENLERİ
SUSTAINABLE URBAN TRANSFORMATION PRINCIPLES AND COMPONENTS

Author : - Salih Çiftçi, Selçuk Çiftçi
Number of pages : 1-19

Abstract

Bu çalışmada öncelikle sürdürülebilirlik kavramı incelenmiş ve daha sonra kavramın ilkeleri ve ölçütleri üzerinde durulmuştur. Sürdürülebilir kentsel dönüşümün tanımı yapılarak, kentsel dönüşümde sürdürülebilirliğin sağlanmasına etki eden ilkeler açıklanmıştır. Sürdürülebilirliğin bileşenleri olan; ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde kentsel dönüşüm kavramı değerlendirilmiştir.

Keywords

Read:2312

Download: 1044