SİVAS YEREL BASININDA KADIN KİMLİĞİNİN TEMSİLİ
REPRESENTATION OF WOMAN IDENTITY IN LOCAL PRESS OF SİVAS

Author : - ELİF KÜÇÜK DURUR - AYDIN KAYMAK
Number of pages : 43-66

Abstract

Kadın kimliğinin haber metinlerinde nasıl temsil edildiği kadın çalışmaları alanında sıklıkla tartışılan bir konudur. Haberde erkek egemen söylemin yeniden üretildiği, kadınların haberlerde özne olarak yer almadığı, yer aldığında ise ya erkek şiddetinin mağduru ya da cinsel nesne olarak konumlandırıldığı konuları bu tartışmaların odak noktalarını oluşturmaktadır. Bu tartışmalar ışığında, Sivas yerel basınında öznesi kadın olan haberlerin toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmesi bu çalışmanın temel konusunu oluşturmakta, ulusal medyaya hakim olan erkek egemen söylemin yerel medya bağlamında da var olduğunu ortaya koyma amacını taşımaktadır. Bu kapsamda örneklem olarak seçilen Sivas İrade, Memleket Sivas ve Hadiselerle Hakikat gazetelerinin 2–31 Ekim 2017 tarihleri arasında yayınlanan sayılarında öznesi kadın olan haberler irdelenmiştir. Çalışmada içerik analizi ve kadın kimliğinin temsiline yönelik eleştirel söylem analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, Sivas yerel basınında kadınlarla ilgili haberlere sınırlı bir oranda yer verildiği, kadınların özne olarak yer aldığı haberlerin genellikle spor ve sağlık alanına ilişkin olduğu, büyük oranda ajansların haber kaynağı olarak kullanıldığı, cinsiyetçi fotoğrafların eşlik ettiği haberlerde cinsiyetçi başlıklar kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda Sivas yerel basınının erkek egemen söylemi yeniden üreten yapısı ortaya konmuştur.

Keywords

Read:2441

Download: 1160