ERMENİ TERÖR HAREKETLERİ VE YAKIN TARİHLİ BİR ÖRNEĞİ: HOCALI KATLİAMI
ARMENIAN TERRORIST ACTS AND A RECENT CASE: KHOJALY (HOCALİ) MASSACRE

Author : - Gökhan AK, Mete Kaan KAYNAR,Gökhan AK
Number of pages : 79-95

Abstract

Milletler tarihi, çok kanlı ve zorlu mücadeleler tarihi olmakla birlikte, aynı zamanda ilginç yönetim, idare ve iktidar gerçekliklerinin de kaynağıdır. Bu iktidar çeşitliliği, kimi halklar için hayli sağlıklı bir sığınma limanı iken, kimi gruplar için köleliği, serfliği ve esareti zulüm içinde yaşadığı bir cehennem olmuştur. Bu çalışmanın ana amacı, ilk önce Osmanlı İmparatorluğu Millet Sistemi’nin en sadık kesimini oluşturan Ermeni cemaatinin İmparatorluk içindeki sosyo-politik ve iktisadi durumunu ortaya koymak, müteakiben Osmanlı İmparatorluğu’nun huzur ve bolluk içinde yaşayan sadık milleti Ermeni cemaatinin, başta bağımsızlık amaçlı bir uluslaşma hareketi şeklinde çıkan, ancak sonrasında sayısız kanlı terör ve tedhiş hareketine dönüşen yüzyıllık ‘Ermeni Terörü’ döneminin Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki izlerini sürmek, bununla bağlantılı olarak Ermeni Sorunu-Ermeni Terörü ilişkisini vurgulamak, sonrasında da bu terörün Türkiye sınırları dışında kalkıştığı yakın tarihli bir örnek olan Hocalı Katliamı’nı irdelemektir. Sonuçta da, konuya ilişkin genel bir değerlendirme ile çalışma bağlanmıştır.

Keywords

Read:2397

Download: 1046