ÜNİVERSİTELERİN OLDUĞU KENTLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: ALANYA ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 84-106
Year-Number: 2017-1

Abstract

Üniversiteler bulundukları kentin sosyo-ekonomik gelişmişliğinde payı olan önemli kurumlardandır. Üniversitelerin kente bilimsel katkıları ile beraber öğrencilerinin kent içerisindeki harcamalarından kaynaklanan ekonomik katkıları da söz konusudur. Bunların yanında üniversitelerin ve öğrencilerinin kent nüfusu üzerinde sosyo-kültürel etkileri de olmaktadır. Bu etkenlerden dolayı son yıllarda birçok kentte yeni üniversiteler kurulmuş ve mevcut üniversitelerin de öğrenci sayılarında artış olmuştur. Öğrencilerinin kente olan bu etkilerinin yanı sıra bu kentlerin de öğrenciler üzerinde farklı etkileri söz konusudur. Kentin ekonomik yapısı, istihdam imkânları, doğal güzellikleri, iklimi, ulaşım ve barınma imkânları ile sosyo-kültürel yapısı öğrencileri etkileyen önemli unsurlardır. Bu çalışmada Türkiye’nin önemli turistik kentlerinden biri olan ve bünyesinde bir devlet bir de vakıf üniversitesi bulunduran Alanya’nın kentte bulunan üniversite öğrencileri üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerinden bahsedilmiştir.

Keywords

Abstract

Universitiesareimportantinstitutionsduetothecontribution of socio-economicgrowth of thecitiestheyarebased in. Universitiesprovidescientificcontributionstothecity, alongwiththattheeconomiccontributions of thestudentsfromtheirspending in thecity. Besides of these, therearealsosocio-culturalinfluences on thecitypopulation of universitiesandstudents. Duetotheseeffectsshownwithinthelastyears, in manydifferentcitiesnewuniversities has beguntoopenandexistinguniversitieshaveseen an increasing of thenumber of students. Alongwiththeeffect of studentstothesecities,thesecitieshavedifferenteffects on thestudents. Economicstructure of thecity, employmentopportunities, naturalbeauties, climate, transportation, accomodationandsocioculturalstructurearesome of the main elementsaffectingthestudents. Inthisstudy, has mentionedsocioeconomiceffecttouniversitystudents of Alanya which is has a publicandprivateuniversityandone of theTurkey’simportanttouristiccities.

Keywords